FANDOM


Format oblikuje ubačene varijable koje se nalaze u stringu.


Parametri: (output[], len, const format[], {Float,_}:...)

output[] Ispis oblikovanog stringa.

len Maximalna duljina ispisa (dužina stringa).

format[] Format string.

{Float,_}:... Argumenti koji oblikuju format string.


Returns: Ova funkcija ne vraća određenu vrijednost.


Format stringoviEdit

Funkcija - Značenje

%b - Ubacuje broj na toj poziciji u binarnom radix-u.

%c - Ubacuje jedan karakter.

%d - Ubacuje cijeli (čitav) broj.

%f - Ubacuje decimalni broj.

%i - Ubacuje cijeli broj.

%s - Ubacuje string (text).

%x - Ubacuje broj u hex zapisu.

%% - Ubacuje doslovan '%'.


PrimjerEdit

new string[64]; //U [] je definirana maxsimalna dužina
format(string,sizeof(string), "Vaš ID oruzija je: %d", GetPlayerWeapon(playerid)); //Oblijuje text u formatu
SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, string); //Ispis oblikovanog texta
new rezultat[128];
new string[] = "ZBSAMP wiki scripting";
format(rezultat,sizeof(rezultat), "SAMP Server kaze: %s", string);
SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, rezultat); //Ispis oblikovanog texta
//Na chatu će nam izaći sl. text "SAMP Server kaze: ZBSAMP wiki scripting"