FANDOM


GangZoneCreate Edit

Parametri

(Float:minx, Float:miny, Float:maxx, Float:maxy)
minx x koordinata za zapadnu stranu gangzone.
miny y koordinata za juznu stranu gangzone.
maxx x koordinata za istocnu stranu gangzone.
maxy y koordinata za sjevernu stranu gangzone
Važno: Max limit gangzona je 1024!
Važno: Ova funkcija se koristi za kreiranje gangzona!

Primjer Edit

new gangzona;
gangzona = GangZoneCreate(1248.011, 2072.804, 1439.348, 2204.319);