FANDOM


Odredjuje maksimalan broj igraca koji moze da igra na serveru,odredjena je u server.cfg kao 'maxplayers'.


Parametri:

Ova funkcija nema parametre

Returns Maksimalni broj igraca koji moze da igra na serveru.


new str[128];
format(str, sizeof(str), "Na ovom serveru postoji %i slotova!", GetMaxPlayers());
SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, str);