FANDOM


Ova funkcija je dodana u verziji 0.3a i nece raditi na ranijim!


Uzima stil borbe igrača.


Parametri:

(playerid)

playerid ID igrača od kojeg se uzima stil borbe.


Returns Ova funkcija uvijek vraća stil borbe igrača.


if(GetPlayerFightingStyle(playerid) == FIGHT_STYLE_NORMAL)
{
    SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFAA,"Vi trenutno koristite normalni stil borbe!");
}