FANDOM


Uzima trenutno vrijeme.


Parametri:

(&hour=0,&minute=0,&second=0)

&hour=0 Varijabla za cuvanje sata.

&minute=0 Varijabla za cuvanje minuta.

&second=0 Varijabla za cuvanje sekunda.new Hour, Minute, Second;
gettime(Hour, Minute, Second);
printf("Trenutno je %d sati,%d minuta i %d sekundi.", Hour, Minute, Second);