FANDOM


Kikuje igrača sa servera.


Parametri: (playerid)

playerid - ID Igrača kojeg želimo kikovati.


Returns: Ova funkcija ne vraća određenu vrijednost.


NAPOMENA: Na SA-MP 0.3x verziji, radnje ispred Kick funkcije se neće izvršiti (SendClientMessage neće raditi ukoliko ne stavite timer ili komandu KickWithMessage koju možete pronaći na ZBSAMP Wiki)


PrimjerEdit

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
  if(strcmp(cmdtext, "/kikujme", true) == 0)
  {
    Kick(playerid); //Kikuje igrača tokom kucanja komande /kikujme
    return 1;
  }
  return 0;
}