FANDOM


Ovaj callback se poziva kada igrac umre.

Parametri Edit

(playerid, killerid, reason)
playerid - ID igraca koji je preminuo
killerid - ID napadaca
reason - ID razloga igraceve smrti
return Ovaj callback ne zahteva specijalan return

Primer Edit

new PlayerDeaths[MAX_PLAYERS];
new PlayerKills[MAX_PLAYERS];
 
public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
{
  SendDeathMessage(killerid, playerid, reason);
 
  // Proverava da li igrac nije naneo sam sebi stetu
  if(killerid != INVALID_PLAYER_ID)
  {
    PlayerKillCount[killerid] ++;
  }
 
  PlayerDeaths[playerid] ++;
  return 1;
}