FANDOM


Postavlja tajmer koji poziva funkciju nakon odredjenog vremena.Ova varijanta(Ex) može da koristi parametre kao što su playerid u funkciji.


Parametri:

(funcname[], interval, repeating, const format[], {Float,_}:...)

funcname[] Naziv funkcije koju tajmer poziva.Mora biti public.

interval Interval u milisekundama.

repeating Broj ponavljanja tajmera.Koristite 1 ili 0 da ukljucite/iskljucite ponavljanje.

format[] Specijalni format koji ukazuje na vrste vrijednosti tajmera.

{Float,_}:... Prati format naveden u prethodnom parametru.


Returns ID tajmera koji je pokrenut.


Važno: Tajmer IDovi nikada nisu isti.Možete koristiti KillTimer() na ID tajmera i neće biti važno da li je pokrenut ili ne.


Veoma važno: Funkcija koju tajmer poziva mora biti public.To znači da funkcija mora biti forwardovana.


Važno: Tajmer intervali nisu tačni,postoje ispravke koje možete naći na našem forumu.


Vrste vrijednosti:

i Predstavlja celobrojni parametar.

d Isto kao i.

a Predstavlja stringovani parametar.

f Predstavlja float parametar.

b Predstavlja boolovani parametar.SetTimerEx("EndAntiSpawnKill", 5000, false, "i", playerid);
//EndAntiSpawnKill - naziv funkcije
//5000ms(5s) - vremenski interval
//false - tajmer se ne ponavlja,biće pozvan samo jednom.
//i - i predstavlja cio broj, u našem slučaju id igrača
//playerid - vrijednost koju tajmer prolazi(Definicija za prethodni parametar tj. za i)
// The event callback (OnPlayerSpawn) - we will start a timer here
public OnPlayerSpawn(playerid)
{
  // Postavlja hp igraču na 9999,kako ne bi mogao biti ubijen.
  SetPlayerHealth(playerid, 999999);
 
  SendClientMessage(playerid, -1, "Zasticeni ste od spawnkilla 5 sekundi.");
 
  // Postavlja tajmer na 5 sekundi,da zavrsi zaštitu za igrača(tajmer se ne ponavlja)
  SetTimerEx("EndAntiSpawnKill", 5000, false, "i", playerid);
}
 
// Forward (pravljenje public funkcije) zato server mora 'vidjeti' ovo
forward EndAntiSpawnKill(playerid);
 
// Public funkcija
public EndAntiSpawnKill(playerid)
{
  // 5 sekundi je prošlo i postavlja hp igraču na 100
  SetPlayerHealth(playerid, 100);
 
  // Obaveštava ga
  SendClientMessage(playerid, -1, "Vasa zastita od spawnkilla je istekla.");
  return 1;
}

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.